Znaleziono 26 artykułów

Andrzej Kobyliński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ współczesnej rewolucji antropologicznej na rozumienie małżeństwa i rodziny Andrzej Kobyliński s. 11-36
Fenomenologia wiary i kultury Andrzej Kobyliński s. 81-103
Etyczne aspekty współczesnej pentekostalizacji chrześcijaństwa Andrzej Kobyliński s. 93-130
Internet przedmiotów : szanse i zagrożenia Andrzej Kobyliński s. 101-109
Moralność autonomiczna i etyka wiary Andrzej Kobyliński s. 123-133
Sekularyzacja i doświadczenie religijne Andrzej Kobyliński s. 123-146
Chrześcijaństwo i nowożytność Andrzej Kobyliński s. 127-145
"La pillola del giorno dopo", Gino Concetti, Roma 2001 : [recenzja] Andrzej Kobyliński Gino Concetti (aut. dzieła rec.) s. 134-140
"O normatywności w etyce", Piotr Duchliński, Andrzej Kobyliński, Ryszard Moń, Ewa Podrez, Kraków 2015 : [recenzja] Andrzej Waleszczyński Piotr Duchliński (aut. dzieła rec.) Andrzej Kobyliński (aut. dzieła rec.) Ryszard Moń (aut. dzieła rec.) Ewa Podrez (aut. dzieła rec.) s. 137-142
Czy embrion jest osobą? : spór o sztuczne zapłodnienie we Włoszech Andrzej Kobyliński s. 157-172
Sprawozdanie z V Ogólnopolskiego Konwersatorium z cyklu "Styczeń - Ślipko - Tischner. Inspiracje chrześcijańskie w etyce", Akedemia Ignatianum, Kraków, 21 kwietnia 2015 Andrzej Kobyliński s. 167-176
Sprawozdanie z VIII Międzyuczelnianego Seminarium Naukowego z cyklu "Dziedzictwo współczesnej etyki", Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 2 grudnia 2015 Andrzej Kobyliński s. 173-178
Pojęcie autonomii w myśli Romano Guardiniego Andrzej Kobyliński s. 173-195
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Socio-Ethical Ideas of Contemporary Russian Philosophy in the Context of Slavic World", Trnavska Univerzita, Trnawa, 5 maja 2015 Andrzej Kobyliński s. 176-187
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "The Current „Social-ethical” Trends and The Issue of Justice in the Context of Central Europe and in Contemporary Russian Thought", Trnavska Univerzita, 4 listopada 2014 Andrzej Kobyliński s. 183-193
"Umoralnić życie publiczne. Luigiego Sturza doktryna społeczno-polityczna", Zdzisława Kobylińska, Olsztyn 2012 : [recenzja] Andrzej Kobyliński Zdzisława Kobylińska (aut. dzieła rec.) s. 237-241
"Biotechnologie : norme e regolamenti", Vincenzo Lungagnani, Torino 2002 : [recenzja] Andrzej Kobyliński Vincenzo Lungagnani (aut. dzieła rec.) s. 244-249
">>Modernità e postmodernità<< : l'interpretazione cristiana dell'esistenza al tramonto dei tempi moderni nel pensiero di Romano Guardini", Andrzej Kobyliński, Roma 1998 : [recenzja] Zbigniew Sareło Andrzej Kobyliński (aut. dzieła rec.) s. 251-253
Ewolucja trendów w rankingach nowych technologii Andrzej Kobyliński s. 283-291
Sprawozdanie z międzyuczelnianego seminarium z cyklu "Dziedzictwo współczesnej etyki", UAM, 10.12.2008 Andrzej Kobyliński s. 291-298
Rola i zasięg standardów w rozwoju oprogramowania Andrzej Kobyliński s. 329-339
Analiza skuteczności programów antywirusowych Andrzej Kobyliński Stanisław Lipski s. 404-413
Fenomen "cloud computingu" Andrzej Kobyliński s. 515-523
"I cattolici nella temperie del relativismo", Giandomenico Mucci, Milano 2005 : [recenzja] Andrzej Kobyliński Giandomenico Mucci (aut. dzieła rec.) s. 559-562
"Modernità e postmodernità. L'interpretazione cristiana dell'esistenza al tramonto dei tempi moderni nel pensiero di Romano Guardini", Andrzej Kobyliński, Roma 1998 : [recenzja] Zdzisława Kobylińska Andrzej Kobyliński (aut. dzieła rec.) s. 636-638
Odmienności kulturowe w międzynarodowych zespołach realizujących projekty informatyczne Andrzej Kobyliński Marcin Ludzia s. 685-696