Znaleziono 1 artykuł

Jacek Lipiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Dramat mieszczański epoki pozytywizmu warszawskiego: Zygmunt Sarnecki, Edward Lubowski, Kazimierz Zalewski", wybrał, wstępem i przypisami opatrzył Tadeusz Sivert, rozdział VII wstępu: "Dramaty Z. Sarneckiego, E. Lubowskiego i K. Zalewskiego w świetle warszawskiej krytyki teatralnej" - napisał Jacek Lipiński, Wrocław 1953, Zakład narodowy im. Ossolińskich, s. Państwowy Instytut Sztuki, s. LXXII, 562, 2 nlb. : [recenzja] Zbigniew Żabicki Jacek Lipiński (aut. dzieła rec.) Tadeusz Sivert (aut. dzieła rec.) s. 604-620