Znaleziono 2 artykuły

Maria Katarzyna Ligas

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jesus and the Samaritan Woman: Meeting with Christin Karol Wojtyła’s "Song of the Brightness of Water" Roman Bogacz Maria Katarzyna Ligas s. 27-50
Jezus i Samarytanka : spotkanie człowieka z Chrystusem w ujęciu "Pieśni o blasku Wody", Karola Wojtyły Roman Bogacz Maria Katarzyna Ligas s. 51-71