Znaleziono 4 artykuły

Roman Bogacz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jesus and the Samaritan Woman: Meeting with Christin Karol Wojtyła’s "Song of the Brightness of Water" Roman Bogacz Maria Katarzyna Ligas s. 27-50
Jezus i Samarytanka : spotkanie człowieka z Chrystusem w ujęciu "Pieśni o blasku Wody", Karola Wojtyły Roman Bogacz Maria Katarzyna Ligas s. 51-71
„Przemija bowiem postać tego świata” (1 Kor 7, 31) : dziewictwo i celibat znakiem Królestwa Bożego Roman Bogacz s. 135-148
"Dzieło zbawienia w ludzkiej krwi Jezusa według Listu do Hebrajczyków", Roman Bogacz, Kraków 2007 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Roman Bogacz (aut. dzieła rec.) s. 204-211