Znaleziono 4 artykuły

Sergiusz Leończyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Działalność oświatowa zesłańców po Powstaniu Styczniowym 1863−1864 w guberni jenisejskiej Artiom Czernyszew Sergiusz Leończyk s. 115-132
Mała Minusa w Kraju Krasnojarskim jako miejsce pamięci deportacji narodu polskiego Sergiusz Leończyk s. 157-174
Migracja chłopów polskich z Królestwa Polskiego na Syberię po reformie agrarnej Piotra Stołypina Sergiusz Leończyk s. 281-298
Polskie osadnictwo rolnicze na Syberii Antoni Kuczyński Sergiusz Leończyk (aut. dzieła rec.) s. 323-328