Znaleziono 8 artykułów

Stanisław Lencewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Cmentarzyska grzebalne w pow. Płońskim Stanisław Lencewicz s. 9-13
Sprawozdanie z poszukiwań w Mnichu w pow. Kutnowskim Stanisław Lencewicz s. 15-20
Szkielety skurczone z grobów neolitycznych w Złotej pod Sandomierzem Stanisław Lencewicz s. 1, 53-63
Czaszka z Łętkowic Stanisław Lencewicz s. 89-94
Notatka o cmentarzyskach zrujnowanych w pow. opoczyńskim Stanisław Lencewicz s. 101-102
Nowe teorye pochodzenia człowieka : referat wygłoszony 2 maja 1912 r. w sali Uniw. Jagiellońskiego Stanisław Lencewicz s. 103-119
"Polska przedhistoryczna. Badania, poszukiwania, opisy zabytków przeddziejowych, bibliografja, sprawozdania, przeglądy i t. p.". T. 1, S. J. Czarnowski, Warszawa ; Kraków 1909 : [recenzja] Stanisław Lencewicz Stanisław Jan‏ Czarnowski (aut. dzieła rec.) s. 159-160
"Natur- und Urgeschichte des Menschen", T. 1-2, Moritz Hoernes, Wiedeń ; Lipsk 1909 : [recenzja] Stanisław Lencewicz Moritz Hoernes (aut. dzieła rec.) s. 160-161