Znaleziono 23 artykuły

Michał Latawiec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo od Redakcji "Studia Ecologiae et Bioethicae" Dominika Dzwonkowska Michał Latawiec s. 7
Ochrona środowiska przyrodniczego w pracach prof. Stefana Kozłowskiego Michał Latawiec s. 53-66
Kronika Instytutu Ekologii i Bioetyki 2010 Michał Latawiec s. 103-116
Kronika Instytutu Ekologii i Bioetyki 2009 Michał Latawiec s. 127-142
Kronika Instytutu Ekologii i Bioetyki 2011 Michał Latawiec s. 141-150
Sprawozdanie z konferencji "Problemy powodziowe w Polsce i Europie" : Warszawa, 30 marca 2010 Michał Latawiec s. 143-150
Sprawozdanie z obrad VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Ekologia Społeczna, czyli jak wychowywać", 27-29 maja 2013, Olecko-Kowno Dominika Dzwonkowska Michał Latawiec s. 173-181
Kronika Instytutu Ekologii i Bioetyki 2012 Michał Latawiec s. 183-197
Kronika Instytutu Ekologii i Bioetyki WFCh UKSW 2008 Michał Latawiec s. 238-253
Ochrona przyrody w Polsce nr 3 : renaturyzacja i kompensacja przyrodnicza Michał Latawiec s. 254-257
Problemy XXI wieku : z zagadnień sozologii systemowej Michał Latawiec s. 258-260
Człowiek, zwierzęta i moralność Anita Ganowicz‑Bączyk Dominika Dzwonkowska (aut. dzieła rec.) Dariusz Gzyra (aut. dzieła rec.) Michał Latawiec (aut. dzieła rec.) Jacek Lejman (aut. dzieła rec.) Mirosław Twardowski (aut. dzieła rec.) Justyna Tymieniecka‑Suchanek (aut. dzieła rec.) s. 265-281
Praktyczne możliwości edukacji ekologicznej w kontekście programu "badacze przyrody" Michał Latawiec s. 393-403
Działania Muzeum Pałac w Wilanowie dla zrównoważonego rozwoju Michał Latawiec s. 421-431
Sprawozdanie z Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO Michał Latawiec s. 505-507
Kronika Instytutu Ekologii i Bioetyki Marcin Klimski Michał Latawiec s. 536-548
"Rozwój myśli ekologicznej w Polsce i w Rosji - wybrane aspekt", Jacek Łapiński, Gajirbeg M. Abdurahmanov, Lublin 2005 : [recenzja] Michał Latawiec Gajirbeg M. Abdurahmanov (aut. dzieła rec.) Jacek Łapiński (aut. dzieła rec.) s. 567-569
"Problemy ekorozwoju. Studia filozoficzno-soclogiczne", nr 1 (2006) : [recenzja] Michał Latawiec s. 574-576
Suplement do Kroniki Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW Marcin Klimski Michał Latawiec s. 583-598
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji Idea zrównoważonego rozwoju w edukacji, filozofii i teologii : Olecko-Kowno, 19-21 maja 2008 Dominika Dzwonkowska Michał Latawiec s. 610-615
Kronika Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW Michał Latawiec s. 616-626
"Ecologia humana - chrześcijańska odpowiedź na kryzys ekologiczny", Stanisław Jaromi, Kraków 2004 : [recenzja] Michał Latawiec Stanisław Jaromi (aut. dzieła rec.) s. 862-864
Kronika Instytutu Ekologii i Bioetyki Marcin Klimski Michał Latawiec s. 891-904