Znaleziono 30 artykułów

Dominika Dzwonkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo od Redakcji "Studia Ecologiae et Bioethicae" Dominika Dzwonkowska Michał Latawiec s. 7
Zasada zrównoważonego rozwoju w turystyce Dominika Dzwonkowska s. 23-41
Virtue and vice in environmental discourse Dominika Dzwonkowska s. 61-76
Zmiany klimatu a zrównoważona turystyka – płaszczyzna etyczna Dominika Dzwonkowska s. 65-86
Problem techniki w społeczeństwie konsumentów Dominika Dzwonkowska s. 71-82
Wady środowiskowe jako etyczne i antropologiczne źródła kryzysu środowiskowego Dominika Dzwonkowska s. 73-91
Global Sustainability Summer School : Potsdam (Germany), July 8 - July 21, 2012 Dominika Dzwonkowska s. 121-123
Wkład Hansa Jonasa w filozofię odpowiedzialności Dominika Dzwonkowska s. 143-156
Sprawozdanie z obrad sekcji "Filozofii techniki" : IX Polski Zjazd Filozoficzny, Wisła, 17-21 września 2012 roku Dominika Dzwonkowska s. 149-156
Problematyka kreacjonizmu i ewolucjonizmu w pismach prof. Józefa M. Dołęgi Dominika Dzwonkowska s. 151-162
Sprawozdanie z obrad VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Ekologia Społeczna, czyli jak wychowywać", 27-29 maja 2013, Olecko-Kowno Dominika Dzwonkowska Michał Latawiec s. 173-181
Pozytywistyczne ujęcie relacji filozofii do nauk przyrodniczych Dominika Dzwonkowska s. 195-208
Sprawozdanie z obrad ogólnopolskiej konferencji naukowej „Współczesne problemy filozofii środowiskowej”, UKSW, Warszawa, 16 maja 2013 roku Dominika Dzwonkowska s. 203-212
"Dyscypliny humanistyczne i ekologia", Włodzimierz Tyburski, Toruń 2013 : [recenzja] Dominika Dzwonkowska Włodzimierz Tyburski (aut. dzieła rec.) s. 209-215
Sprawozdanie z konferencji "Współczesne formy krytyki metafizyki", UKSW, Warszawa 14 listopada 2006 Dominika Dzwonkowska s. 229-231
Sprawozdanie z konferencji "Zrównoważone warunki życia w zmieniającym się systemie klimatycznym Ziemi", PAN, Warszawa 24 listopada 2008 Dominika Dzwonkowska Małgorzata Kaniewska s. 235-237
Człowiek, zwierzęta i moralność Anita Ganowicz‑Bączyk Dominika Dzwonkowska (aut. dzieła rec.) Dariusz Gzyra (aut. dzieła rec.) Michał Latawiec (aut. dzieła rec.) Jacek Lejman (aut. dzieła rec.) Mirosław Twardowski (aut. dzieła rec.) Justyna Tymieniecka‑Suchanek (aut. dzieła rec.) s. 265-281
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji "Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać?", Olecko-Kowno, 8-10 czerwca 2009 Dominika Dzwonkowska s. 268-275
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Odpowiedzialność za przyszłość człowieka w przyrodzie" : (Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW, Warszawa, 8 października 2009) Dominika Dzwonkowska s. 291-294
Sprawozdanie z konferencji „Oblicza Jana Pawła II" Dominika Dzwonkowska s. 544-545
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Dwie koncepcje języka", UKSW 20.10.2006 Dominika Dzwonkowska s. 546-548
"Człowiek w nauce współczesnej. Rozmowy w Castel Gandolfo", red. Krzysztof Michalski, Kraków 2006 : [recenzja] Dominika Dzwonkowska Krzysztof Michalski (aut. dzieła rec.) s. 557-559
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Pięć lat działalności Instytutu Ekologii i Bioetyki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie : Warszawa, 24 października 2007 Dominika Dzwonkowska s. 562-566
"Philosophical aspects of the science", red. Ewa Piotrowska, Janusz Wiśniewski, Poznań 2005 : [recenzja] Dominika Dzwonkowska Ewa Piotrowska (aut. dzieła rec.) Janusz Wiśniewski (aut. dzieła rec.) s. 565-568
"Koncepcja duszy w pismach Tertuliana", Adam Mariusz Filipowicz, Olecko 2007 : [recenzja] Dominika Dzwonkowska Adam M. Filipowicz (aut. dzieła rec.) s. 575-576
Sprawozdanie z konferencji "Rozum, racjonalizm, racjonalność" : UKSW, Warszawa 22 kwietnia 2008 Dominika Dzwonkowska s. 592-594
Sprawozdanie z konferencji "Główne problemy współczesnej etyki" : UKSW, Warszawa 13 maja 2008 Karolina Dominik Dominika Dzwonkowska Krzysztof Wasilewski s. 598-603
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji Idea zrównoważonego rozwoju w edukacji, filozofii i teologii : Olecko-Kowno, 19-21 maja 2008 Dominika Dzwonkowska Michał Latawiec s. 610-615
"Problemy XXI wieku : uwarunkowania społeczno-pedagogiczne wychowania do zrównoważonego rozwoju", red. Jacek W. Czartoszewski, Edward Grott, Warszawa 2007 : [recenzja] Dominika Dzwonkowska Jacek W. Czartoszewski (aut. dzieła rec.) Edward Grott (aut. dzieła rec.) s. 629-633
Sprawozdanie z konferencji „Pluralizm religijny: moda czy konieczność?”, Warszawa 30 listopada 2004 Dominika Dzwonkowska s. 845-846