Znaleziono 4 artykuły

Mirella Kurkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Edukacyjna rola "Dziennika Domowego" (1840-1847) na podstawie analizy działu "Rozmaitości" Mirella Kurkowska s. 87-112
Kościół przeciw masonerii? : fragment dyskusji telewizyjnej z 28 kwietnia 1995 roku poświęconej problematyce religii i masonerii s. 201-214
Utwory kultury popularnej jako źródło poznania historii społecznej. Popularna powieść niemiecka epoki biedermeieru (pierwsza połowa XIX w.) Mirella Kurkowska s. 405-418, 517
Zebrania naukowe Zakładu Historii Nauk Społecznych Mirella Kurkowska Jarosław Kurkowski s. 807-811