Znaleziono 7 artykułów

Zbigniew Kuchowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ludzie polskiego baroku : (w związku z książką Zbigniewa Kuchowicza, Człowiek polskiego baroku, Łódź 1992, s. 229, 31 ilustr.) Andrzej Wyrobisz Zbigniew Kuchowicz (aut. dzieła rec.) s. 89-101
"Wizerunki niepospolitych niewiast staropolskich XVI-XVIII wieku", Zbigniew Kuchowicz, Łódź 1972 : [recenzja] Aniela Piorunowa Zbigniew Kuchowicz (aut. dzieła rec.) s. 174
"Świat słowiańskiego baroku", Endre Angyal ; słowo wstępne Jadwiga Sokołowska, Warszawa 1972 : [recenzja] Zbigniew Kuchowicz Endre Angyal (aut. dzieła rec.) Jadwiga Sokołowska (aut. dzieła rec.) s. 201-204
Czy Twardowski był Niemcem? Zbigniew Kuchowicz Jacek A. Ojrzyński Roman Bugaj (aut. dzieła rec.) s. 309-315
"Z badań nad stanem biologicznym społeczeństwa polskiego od schyłku XVI do końca XVIII wieku", Zbigniew Kuchowicz, Łódź 1972 : [recenzja] Andrzej Wyczański Zbigniew Kuchowicz (aut. dzieła rec.) s. 423-426
"Przełom w konsumpcji spożywczej w Królestwie Polskim w XIX wieku", Tadeusz Sobczak, Wrocław 1968 : [recenzja] Zbigniew Kuchowicz Tadeusz Sobczak (aut. dzieła rec.) s. 521-524
Problematyka medyczna a obyczajowość staropolska Romuald Wiesław Gutt Zbigniew Kuchowicz (aut. dzieła rec.) s. 575-578