Znaleziono 4 artykuły

Jadwiga Sokołowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Spory o barok. W poszukiwaniu modelu epoki", Jadwiga Sokołowska, Warszawa 1971 : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Jadwiga Sokołowska (aut. dzieła rec.) s. 156
"Świat słowiańskiego baroku", Endre Angyal ; słowo wstępne Jadwiga Sokołowska, Warszawa 1972 : [recenzja] Zbigniew Kuchowicz Endre Angyal (aut. dzieła rec.) Jadwiga Sokołowska (aut. dzieła rec.) s. 201-204
"Rytmy abo wiersze polskie", Mikołaj Sęp Szarzyński, opracowała i wstępem opatrzyła Jadwiga sokołowska, Warszawa 1957, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 104 : [recenzja] Jan Turnau Jadwiga Sokołowska (aut. dzieła rec.) Mikołaj Sęp Szarzyński (aut. dzieła rec.) s. 264-270
"Poeci Renesansu. Antologia", opracowała Jadwiga Sokołowska, Warszawa 1959, Państwowy Instytut Wydawniczy, Biblioteka Poezji i Prozy, s. 522, 2 nlb. : recenzja] Rafał Leszczyński Jadwiga Sokołowska (aut. dzieła rec.) s. 637-644