Znaleziono 2 artykuły

Wioleta Kucharska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Transfer znaczeń a kreowanie wartości marki w gospodarce sieciowej w aspekcie S-DLogic Wioleta Kucharska s. 95-106
E-logistyka dystrybucji a czynnik ludzki w procesie kształtowania wartości marki – ujęcie praktyczne Radosław Drozd Wioleta Kucharska s. 497-507