Znaleziono 3 artykuły

Radosław Drozd

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zarządzanie łańcuchem logistycznym w procesie produkcji farb proszkowych Radosław Drozd Karol Kufel s. 359-371
E-logistyka dystrybucji a czynnik ludzki w procesie kształtowania wartości marki – ujęcie praktyczne Radosław Drozd Wioleta Kucharska s. 497-507
Logistyczny proces wyboru dostawcy w tworzeniu marki własnej produktów spożywczych: analiza działalności polskich firm spożywczych na rynku afrykańskim Radosław Drozd Michał Szymański s. 521-531