Znaleziono 3 artykuły

Aleksandra Kuźmińska-Haberla

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Oczekiwania dolnośląskich podmiotów medycznych względem klastra turystyki medycznej w świetle badań empirycznych Marcin Haberla Aleksandra Kuźmińska-Haberla s. 271-278
Poprawność polityczna w reklamie w przekroju międzynarodowym na przykładach Aleksandra Kuźmińska-Haberla s. 273-280
Aktywność marketingowa podmiotów turystyki medycznej Dolnego Śląska w świetle wyników badań jakościowych Marcin Haberla Aleksandra Kuźmińska-Haberla s. 417-425