Znaleziono 3 artykuły

Marcin Haberla

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przegląd dobrych praktyk polskich klastrów w zakresie marketingu na przykładzie wybranych podmiotów Marcin Haberla s. 115-122
Oczekiwania dolnośląskich podmiotów medycznych względem klastra turystyki medycznej w świetle badań empirycznych Marcin Haberla Aleksandra Kuźmińska-Haberla s. 271-278
Aktywność marketingowa podmiotów turystyki medycznej Dolnego Śląska w świetle wyników badań jakościowych Marcin Haberla Aleksandra Kuźmińska-Haberla s. 417-425