Znaleziono 9 artykułów

Agnieszka Kozerska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Styl wychowania i komunikacji w percepcji młodzieży wychowywanej przez samotne matki Agnieszka Kozerska Elżbieta Napora s. 67-85
Style aktywności edukacyjnej kandydatów do zawodu nauczyciela Agnieszka Kozerska s. 79-91
Zastosowanie analizy skupień do interpretacji wyników badania skalą poczucia zadowolenia studentów z warunków studiowania Urszula Augustyńska Agnieszka Kozerska s. 203-221
Autoedukacja jako jeden z wymiarów edukacji ustawicznej Agnieszka Kozerska s. 221-227
Uczenie się w okresie późnej dorosłości jako przedmiot badań Agnieszka Kozerska s. 239-247
Konceptualizacja badań nad międzypokoleniowym uczeniem się w rodzinie – wybrane kwestie etyczne Agnieszka Kozerska Elżbieta Napora Anna Schneider s. 245-256
Uczenie się człowieka dorosłego w kontekście doświadczenia krytycznego wydarzenia życiowego jako przedmiot badań Agnieszka Kozerska s. 253-261
Niektóre uwarunkowania samokształcenia jako elementu stylu życia studentów pedagogiki Agnieszka Kozerska s. 315-339
Sposoby teoretyzowania na temat edukacji seniorów Agnieszka Kozerska s. 361-379