Znaleziono 8 artykułów

Eligiusz Kozłowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nieznane listy Jarosława Dąbrowskiego Eligiusz Kozłowski s. 130-143
"Józef Bem 1794-1850", Eligiusz Kozłowski, Warszawa 1989 ; "Generał Bem", Jadwiga Chudzikowska, Warszawa 1990 : [recenzja] Norbert Kasparek Jadwiga Chudzikowska (aut. dzieła rec.) Eligiusz Kozłowski (aut. dzieła rec.) s. 191-193
"Pamiętnik podolskiego powstania 1830-1831", Aleksander Gołyński, oprac. i wstępem poprzedził Eligiusz Kozłowski, Warszawa 1979 : [recenzja] Andrzej Biernat Aleksander Gołyński (aut. dzieła rec.) Eligiusz Kozłowski (aut. dzieła rec.) s. 193
"Bibliografia powstania styczniowego", Eligiusz Kozłowski, Warszawa 1964 : [recenzja] Wiesław Bieńkowski Eligiusz Kozłowski (aut. dzieła rec.) s. 306-310
"Zapomniane wspomnienia", oprac. Eligiusz Kozłowski, Warszawa 1981 : [recenzja] Andrzej Szwarc Eligiusz Kozłowski (aut. dzieła rec.) s. 420-421
Do dziejów komunardów polskich w Belgii Eligiusz Kozłowski s. 506-514
"Polska wojna partyzancka 1863-1864 : okres dyktatury Romualda Traugutta", Leonard Ratajczyk, Warszawa 1966 : [recenzja] Eligiusz Kozłowski Leonard Ratajczyk (aut. dzieła rec.) s. 565-571
"Wypisy źródłowe do historii polskiej sztuki wojennej" zesz. 12, "Polska sztuka wojenna w latach 1815-1831" oprac. : "Wstęp i Powstanie listopadowe" - Władysław Lewandowski ; "Wojsko polskie w latach 1815-1830" - Eligiusz Kozłowski, Marian Krwawicz, Warszawa 1959 : [recenzja] Władysław Zajewski Eligiusz Kozłowski (aut. dzieła rec.) Marian Krwawicz (aut. dzieła rec.) Władysław Lewandowski (aut. dzieła rec.) s. 880-884