Znaleziono 6 artykułów

Józef Kostrzewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Grób wojownika z epoki Cesarstwa Rzymskiego z Przygodzic, w pow. Ostrowskim (w Wielkopolsce) Józef Kostrzewski s. 65-73
"Dzieje Prus Królewskich. Czasy przedhistoryczne", Stanisław Kujot, Toruń 1913 : [recenzja] Józef Kostrzewski Stanisław Kujot (aut. dzieła rec.) s. 91-98
"Cmentarzysko ciałopalne koło Przeworska (z epoki cesarstwa rzymskiego)", Karol Hadaczek, Lwów 1909 : [recenzja] Józef Kostrzewski Karol Hadaczek (aut. dzieła rec.) s. 98-103
"Archeologia przedhistoryczna w XXI tomie << Pamiętnika Fizyograficznego >>", Warszawa 1913 : [recenzja] Józef Kostrzewski s. 103-105
"Człowiek na ziemiach naszych", J. Talko-Hryncewicz, Warszawa ; Kraków 1913 : [recenzja] Józef Kostrzewski J. Talko-Hryncewicz (aut. dzieła rec.) s. 105-109
"Stosunki między kulturą łużycką i bałtycką, a zagadnienie wspólnoty językowej bałto-słowiańskiej", Józef Kostrzewski, "Slavia Antiqua" T. V, 1954-1956 : [recenzja] Jan Dąbrowski Józef Kostrzewski (aut. dzieła rec.) s. 188-189