Znaleziono 65 artykułów

Jan Dąbrowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zagadnienie genezy pochówków ciałopalnych na Warmii i Mazurach Jan Dąbrowski s. 3-20
Informator o bibliotekach medycznych Jan Dąbrowski s. 15-51
Informator o bibliotekach medycznych Jan Dąbrowski s. 15-51
Problemy epoki brązu w Polsce północno-wschodniej Jan Dąbrowski s. 25-31
Maciejowice, woj. siedleckie, St. 1 i 2, AZP: 60-81 Jan Dąbrowski Małgorzata Mogielnicka-Urban s. 26
Maciejowice, woj. siedleckie, St. 1 i 2, AZP 68-71 Jan Dąbrowski Małgorzata Mogielnicka-Urban s. 38-39
Maciejowice, woj. siedleckie, st. 1 Jan Dąbrowski Małgorzata Mogielnicka-Urban s. 41
Maciejowice, woj. siedleckie. Stanowisko 2 Jan Dąbrowski Małgorzata Mogielnicka-Urban s. 47-48
Maciejowice, woj. siedleckie. Stanowisko 1 Jan Dąbrowski Małgorzata Mogielnicka-Urban s. 50
Maciejowice, woj. siedleckie. Stanowisko 1 Jan Dąbrowski Małgorzata Mogielnicka-Urban s. 51-52
Pałac Kazimierzowski : gmach główny Uniwersytetu Warszawskiego Jan Dąbrowski s. 51-55
Maciejowice, woj. siedleckie. Stanowisko 2 Jan Dąbrowski Małgorzata Mogielnicka-Urban s. 52
Woryty, pow. Olsztyn. Stanowisko 2 Jan Dąbrowski Ryta Kozłowska M. Mogielnicka s. 62-63
Maciejowice, woj. siedleckie. Stanowisko 1 Jan Dąbrowski Małgorzata Mogielnicka-Urban s. 62-63
Maciejowice, woj. siedleckie. Stanowisko 1 Jan Dąbrowski Małgorzata Mogielnicka-Urban s. 68
Woryty, pow. Olsztyn. Stanowisko 1 Jan Dąbrowski Małgorzata Mogielnicka s. 69-70
Maciejowice, woj. siedleckie. Stanowisko 1 Jan Dąbrowski Małgorzata Mogielnicka-Urban s. 70
Maciejowice, woj. siedleckie. Stanowisko 2 Jan Dąbrowski Małgorzata Mogielnicka-Urban s. 70-71
    Zacytuj
  • Udostępnij
Woryty, pow. Olsztyn. Stanowisko 2 Barbara Balke Jan Dąbrowski Małgorzata Mogielnicka s. 70-71
    Zacytuj
  • Udostępnij
Woryty, pow. Olsztyn. Stanowisko 2 Jan Dąbrowski Małgorzata Mogielnicka s. 73-74
Woryty, pow. Olsztyn. Stanowisko 5 Jan Dąbrowski Małgorzata Mogielnicka s. 76-77
Woryty, pow. Olsztyn. Stanowisko 2 Jan Dąbrowski s. 76
Maciejowice, woj. siedleckie. Stanowisko 1 Jan Dąbrowski Małgorzata Mogielnicka-Urban s. 81-82
Pokrówka, pow. Chełm Lub. Jan Dąbrowski s. 83
Woryty, pow. Olsztyn. Stanowisko 1 Jan Dąbrowski Małgorzata Mogielnicka s. 84-85
Woryty, pow. Olsztyn. Stanowisko 2 Barbara Balke Jan Dąbrowski Małgorzata Mogielnicka s. 85-86
Maciejowice, woj. siedleckie. Stanowisko 1 Jan Dąbrowski Małgorzata Mogielnicka-Urban s. 85-86
Siedliszcze, pow. Chełm Lubelski. Stanowisko 2 Jan Dąbrowski s. 86
Woryty, pow. Olsztyn. Stanowisko 4 Barbara Balke Jan Dąbrowski Małgorzata Mogielnicka s. 86
Maciejowice, woj. siedleckie. Stanowisko 2 Jan Dąbrowski Małgorzata Mogielnicka-Urban s. 86-87
Siedliszcze, pow. Chełm Lub. Jan Dąbrowski s. 86
Chełm - Żółtańce, pow. Chełm Lub. Jan Dąbrowski s. 102-103
"Starodruki cenne Księgozbioru Biblioteki Głównej Papieskiego Fakultetu Teologicznego i Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu", oprac. Adam Skura, Wrocław 1993 : [recenzja] Jan Dąbrowski Adam Skura (aut. dzieła rec.) s. 110-111
"«Saeculum Christianum» : Pismo historyczno-społeczne", [b.m.] 1995 : [recenzja] Jan Dąbrowski s. 120-121
Woryty, pow. Olsztyn. Stanowisko 2 Jan Dąbrowski s. 143
"Historia Karmelu Terezjańskiego", Czesław Gil, Kraków 2002 : [recenzja] Jan Dąbrowski Czesław Gil (aut. dzieła rec.) s. 149-150
Pałac na Wodzie w Łazienkach Jan Dąbrowski s. 158-176
Ekslibrisy bibliotek medycznych w zbiorach specjalnych Biblioteki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Jan Dąbrowski s. 167-172
"Krystyn Lach Szyrma, syn ziemi mazurskiej", Władysław Chojnacki, Jan Dąbrowski, Olsztyn 1971 : [recenzja] Izabela Jarosińska Władysław Chojnacki (aut. dzieła rec.) Jan Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 168
Z problematyki II okresu epoki brązu w północno-wschodniej Polsce Jan Dąbrowski s. 169-180
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Stosunki między kulturą łużycką i bałtycką, a zagadnienie wspólnoty językowej bałto-słowiańskiej", Józef Kostrzewski, "Slavia Antiqua" T. V, 1954-1956 : [recenzja] Jan Dąbrowski Józef Kostrzewski (aut. dzieła rec.) s. 188-189
"Życie Duchowe" - kwartalnik, r. 1995, nr 1 Jan Dąbrowski s. 195-196
"Drukarnia Karmelu Fortecy Najświętszej Maryi Panny w Berdyczowie. Działalność wydawnicza i poligraficzna Karmelitów Bosych w Berdyczowie na Ukrainie", Benignus Józef Wanat, Kraków 2002 : [recenzja] Jan Dąbrowski Benignus Józef Wanat (aut. dzieła rec.) s. 210-211
Wstępne sprawozdanie z badań zespołu osadniczego kultury łużyckiej we wsi Woryty, pow. olsztyński Barbara Balke Jan Dąbrowski Małgorzata Mogielnicka s. 211-217
"Kameduli", Marzena Florkowska, Marek Florkowski, Kraków 2005 : [recenzja] Jan Dąbrowski Marzena Florkowska (aut. dzieła rec.) Marek Florkowski (aut. dzieła rec.) s. 211-212
"Karmelici bosi w Polsce 1605-2005 : księga jubileuszowa, praca zbiorowa", red. Cz. Gil, Kraków 2005 : [recenzja] Jan Dąbrowski Cz. Gil (aut. dzieła rec.) s. 212-213
Znaczenie literatury historycznej węgierskiej dla historji polskiej Jan Dąbrowski s. 223-232
Problem rekonstrukcji części gotyckiej Zamku oraz przywrócenia zespołu wnętrz z czasów Władysława IV Jan Dąbrowski s. 227-236, 286
Małżeństwo Zofii mazowieckiej ze Stefanem Batorym, palatynem Węgier Jan Dąbrowski s. 257-278
Teresa Węgrzynowicz, "Zabytki z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza z Ukrainy i Białorusi w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie", Państwowe Muzeum Archeologiczne, Warszawa 2001 : [recenzja] Jan Dąbrowski Teresa Węgrzynowicz (aut. dzieła rec.) s. 262-264
Ekslibrisy stomatologów w zbiorach Biblioteki Akademii Medycznej we Wrocławiu Jan Dąbrowski s. 262-267
"Itinera Spiritualia", Kraków 2008 : [recenzja] Jan Dąbrowski s. 267-268
Otwarty dostęp do zbiorów historycznych Biblioteki Akademii Medycznej we Wrocławiu Jan Dąbrowski s. 273-279
Groby kultury łużyckiej z Siedliszcza, pow. chełmski Jan Dąbrowski s. 275-291
Badania zespołu osadniczego kultury łużyckiej w Worytach, pow. olsztyński w 1972 roku Barbara Balke Jan Dąbrowski Małgorzata Mogielnicka s. 317-325
Nowocześnie o epoce brązu Agnieszka Kielak Jan Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 325-326
Dr Tatiana SZYMCZAK (ur. 1948), Wrocław – AM Jan Dąbrowski s. 410-411
"Sprawozdanie z badań kurhanu odkrytego w Lidzbarku Warmińskim", Jan Dąbrowski, Łucja Okuliczowa, "Rocznik Olsztyński" T. II, 1959 : [recenzja] Włodzimiera Ziemlińska-Odojowa Jan Dąbrowski (aut. dzieła rec.) Łucja Okuliczowa (aut. dzieła rec.) s. 432-433
"Dziennik 1914-1918", Jan Dąbrowski, wstęp i aneks Jerzy Zdrada, przygotowanie tekstu i przypisy Jerzy Zdrada przy współudziale Elżbiety Dąbrowskiej, Kraków 1977 : [recenzja] Tomasz Nałęcz Elżbieta Dąbrowska (aut. dzieła rec.) Jan Dąbrowski (aut. dzieła rec.) Jerzy Zdrada (aut. dzieła rec.) s. 582-584
Prof. dr Zdzisław WIKTOR (1911-1970), Wrocław-AM Jan Dąbrowski s. 606-624
Prof. dr hab. Witołd ZIEMBICKI (1974-1950), Wrocław-AM Jan Dąbrowski s. 625-644
Komunikat o pracach wykopaliskowych w Worytach, pow. olsztyński w 1970 r. Jan Dąbrowski Ryta Kozłowska s. 630-633
"Krystyn Lach Szyrma. Syn Ziemi Mazurskiej", Władysław Chojancki, Jan Dąbrowski, Olsztyn 1971 : [recenzja] Władysław Zajewski Władysław Chojnacki (aut. dzieła rec.) Jan Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 703-706
"Badania wykopaliskowe na grodzisku Łęcze, pow. Elbląg", Jan Dąbrowski, "Rocznik Elbląski" T. I, 1961 : [recenzja] Włodzimiera Ziemlińska-Odojowa Jan Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 807-808
Badania zespołu osadniczego Nakomiady - Godzikowo, pow. Kętrzyn Jan Dąbrowski s. 818