Znaleziono 15 artykułów

Stefan Kornas

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Biuletyn teologicznomoralny Franciszek Greniuk Stefan Kornas Jan Pryszmont Zbigniew Sareło Tadeusz Sikorski s. 65-78
Biuletyn teologicznomoralny Aniela Dylus Stefan Kornas Ryszard Otowicz Jan Pryszmont Zbigniew Sareło Tadeusz Sikorski Zbigniew Teinert s. 71-89
Eksperymenty biomedyczne na człowieku Stefan Kornas s. 121-149
Szanse i ryzyko współczesnej technologii genowej Stefan Kornas s. 163-168
Moralne problemy z dziedziny eugeniki Stefan Kornas s. 243-254
Szanse i ryzyka współczesnej technologii genowej Stefan Kornas s. 271-278
"Theologische Grenzfragen zur Biologie und Anthropologie : Information und Material für Religionsunterricht und Erwachsenenbildung", München 1973 : [recenzja] Stefan Kornas Fritz Rauh (aut. dzieła rec.) s. 281-285
"Spojrzenie na rodzinę w Polsce w kontekście wskazań soborowych", red. A. Podsiad, A. Szafrańska, Warszawa 1981 : [recenzja] Stefan Kornas A. Podsiad (aut. dzieła rec.) A. Szafrańska (aut. dzieła rec.) s. 288-290
"Współczesne eksperymenty medyczne w ocenie etyki katolickiej", Stefan Kornas, Częstochowa 1986 : [recenzja] Marek Rogowski Stefan Kornas (aut. dzieła rec.) s. 290-291
"Menschenzüchtung : das Problem der genetischen Manipulierung des Menschen", München 1970 : [recenzja] Stefan Kornas s. 324-330
"Życie seksualne", Paul Chauchard, Warszawa 1972 : [recenzja] Stefan Kornas s. 326-329
"La puissance et la fragilité : essai sur les metamorphoses de la médicine et l’homme“, Jean Hamburger, Paris 1972 : [recenzja] Stefan Kornas Jean Hamburger (aut. dzieła rec.) s. 330-333
"Darf die Medizin, was sie kann? : Probleme der medizinischen Ethik", Paul Sporken, Düsseldorf 1971 : [recenzja] Stefan Kornas Paul Sporken (aut. dzieła rec.) s. 333-337
"Heilender Dienst : ethische Probleme der modernen Medizin", Bernard Häring, Mainz 1972 : [recenzja] Stefan Kornas Bernard Häring (aut. dzieła rec.) s. 337-341
”Begründung christlicher Moral”, W. Heinen, Würzburg 1969 : [recenzja] Stefan Kornas W. Heinen (aut. dzieła rec.) s. 352