Znaleziono 8 artykułów

Franciszek Greniuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przechowywanie Eucharystii i cześć jej oddawana Franciszek Greniuk s. 55-68
Biuletyn teologicznomoralny Franciszek Greniuk Stefan Kornas Jan Pryszmont Zbigniew Sareło Tadeusz Sikorski s. 65-78
Biuletyn teologicznomoralny Franciszek Greniuk Alojzy Marcol Janina Słomińska Zbigniew Teinert s. 97-109
"Katolicka teologia moralna w poszukiwaniu własnej tożsamości", Franciszek Greniuk, Lublin 1993 : [recenzja] Tadeusz Reroń Franciszek Greniuk (aut. dzieła rec.) s. 136-139
Neotomizm w teologii moralnej w ocenie magisterium Kościoła Franciszek Greniuk s. 137-149
"Teologia moralna w swej przeszłości", Franciszek Greniuk, Sandomierz 2006 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Franciszek Greniuk (aut. dzieła rec.) s. 226-229
"Teologia moralna w swej przeszłości", Franciszek Greniuk, Sandomierz 2006 : [recenzja] Tadeusz Reroń Franciszek Greniuk (aut. dzieła rec.) s. 293-294
"Studia z teologii moralnej", Franciszek Greniuk, Sandomierz 2006 : [recenzja] Antoni Młotek Franciszek Greniuk (aut. dzieła rec.) s. 297-299