Znaleziono 8 artykułów

Jerzy Józef Kopeć

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Duchowość eucharystyczna Jerzy Józef Kopeć s. 41-59
Pastoralny charakter obchodów jubileuszowych Jerzy Józef Kopeć s. 47-65
Biuletyn liturgiczny Jerzy Józef Kopeć Stanisław Madeja Bogusław Nadolski Edward Strycharz s. 77-90
Przemiany ideowe pobożności pasyjnej na przykładzie kultu cierniowej korony Chrystusa Jerzy Józef Kopeć s. 155-193
"Misterium paschalne w mszale rzymskim Pawła VI : studium liturgiczno-teologiczne euchologii okresu wielkanocnego", Jan Janicki, Warszawa 1992 : [recenzja] Jerzy Józef Kopeć Jan Janicki (aut. dzieła rec.) s. 199-202
"Treści uczestnictwa we Mszy Świętej w świetle formuł euchologicznych Mszału Rzymskiego dla diecezji polskich : Niedziele Wielkiego Postu i Paschy", Adam Durak, Piła 1992 : [recenzja] Jerzy Józef Kopeć s. 202-205
"Kult św. Wojciecha na ziemiach polskich w świetle przedtrydenckich ksiąg liturgicznych", Wojciech Danielski, do druku przygot. i wstępem poprz. Jerzy Józef Kopeć, Lublin 1997 : [recenzja] Adam Durak Wojciech Danielski (aut. dzieła rec.) Jerzy Józef Kopeć (aut. dzieła rec.) s. 299-300
"Bogarodzica. W kulturze polskiej XVI wieku", Jerzy Józef Kopeć, Lublin 1997 : [recenzja] Adam Durak Jerzy Józef Kopeć (aut. dzieła rec.) s. 404-405