Znaleziono 8 artykułów

Jan Janicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Biuletyn liturgiczny Jan Janicki Jan Miazek Bogusław Nadolski Józef Wiesław Rosłon s. 69-87
Biuletyn liturgiczny Jan Janicki Stefan Koperek Bogusław Nadolski Grzegorz Okroy s. 79-94
Biuletyn liturgiczny Jan Janicki Stefan Koperek Jan Miazek Bogusław Nadolski s. 79-95
Biuletyn liturgiczny Jan Janicki Stefan Koperek Bogusław Nadolski s. 89-103
Biuletyn liturgiczny Jan Janicki Jan Miazek Bogusław Nadolski s. 101-123
Biuletyn liturgiczny Jan Janicki Jan Miazek Bogusław Nadolski Marian Pisarzak s. 113-135
Modlitwy odnowionej liturgii sakramentu chorych wyrazem wiary Kościoła : "Modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego..." (Jk 5, 15) Jan Janicki s. 157-171
"Misterium paschalne w mszale rzymskim Pawła VI : studium liturgiczno-teologiczne euchologii okresu wielkanocnego", Jan Janicki, Warszawa 1992 : [recenzja] Jerzy Józef Kopeć Jan Janicki (aut. dzieła rec.) s. 199-202