Znaleziono 3 artykuły

Marek Konstankiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Elementy prawne i administracyjne w uniwersyteckim kształceniu archiwistów Marek Konstankiewicz s. 61-70
Kancelaria starostw województwa lubelskiego w latach 1919-1939 Marek Konstankiewicz s. 137-143
"Kancelaria starostw województwa lubelskiego w latach 1919-1939", Marek Konstankiewicz, Lublin, 2011 : [recenzja] Ilona Florczak Marek Konstankiewicz (aut. dzieła rec.) s. 282-286