Znaleziono 8 artykułów

Ilona Florczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Książę Józef Poniatowski w twórczości Kazimierza Bartoszewicza Ilona Florczak s. 57-74
Uwagi na temat sejmików szlachty sieradzkiej w Szadku w początkach XVIII w. – na marginesie laudum z 8 czerwca 1716 r. Ilona Florczak s. 117-132
Archiwalia dotyczące Szadku z lat 1867–1918 w zasobie Archiwum Państwowego w Łodzi Ilona Florczak s. 171-188
"Jędrzej Moraczewski (1870–1944). Pierwszy premier II Rzeczypospolitej", Janusz Gołota, Ostrołęka 2002 : [recenzja] Ilona Florczak Janusz Gołota (aut. dzieła rec.) s. 216-227
Dokumenty dotyczące miast i województw w Archiwum rodziny Bartoszewiczów : próba charakterystyki Ilona Florczak s. 221-235
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Fenomen Getta Łódzkiego 1940-1944", Łódź, 11-12 października 2004 Ilona Florczak s. 241-246
Jubileusz Profesor Barbary Wachowskiej Ilona Florczak s. 271-272
"Kancelaria starostw województwa lubelskiego w latach 1919-1939", Marek Konstankiewicz, Lublin, 2011 : [recenzja] Ilona Florczak Marek Konstankiewicz (aut. dzieła rec.) s. 282-286