Znaleziono 3 artykuły

Alojzy Konior

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Europejskość myśli i twórczości naukowej Jana Jonstona po czterech wiekach. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Lesznie 23 maja 2003 r.", pod red. Alojzego Koniora, Leszno 2003 : [recenzja] Adam Matuszewski Alojzy Konior (aut. dzieła rec.) s. 154-155
"Johann Heermann (1585-1647). Życie i twórczość. Materiały z sesji naukowej, Leszno, 11 października 2005 roku", pod red. Alojzego Koniora, Leszno 2008 : [recenzja] Adam Matuszewski Alojzy Konior (aut. dzieła rec.) s. 217-218
"Jan Amos Komeński i bracia czescy w 380. rocznicę przybycia do Leszna (1628-2008)", pod red. A. Koniora, Leszno 2009 : [recenzja] Jarosław Kurkowski Alojzy Konior (aut. dzieła rec.) s. 236-241