Znaleziono 7 artykułów

Jarosława Koniewa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Фольклорний мотив "долі" на пограниччі слов'янських культур Jarosława Koniewa s. 227-234
Принципи класифікації пісeнного фольклору у польській та українській фольклористиці Jarosława Koniewa s. 231-237
"За тобою, Морозенку, Польща, Україна плачe..." : (до питання дослідження фольклорy польсько-українського пограниччя) Jarosława Koniewa s. 366-381
Działalność literacko-kulturowa Marii Karpińskiej-Węgrzynowskiej w kontekście ukraińskiego modernizmu Jarosława Koniewa s. 367-376
"Слов'янський світ", Київ 1998 : [recenzja] Jarosława Koniewa s. 369-370
"Четвертий міжнародний конгрес україністів, 26-29 серпня 1999, Одеса Jarosława Koniewa s. 377-378
"Między Wschodem a Zachodem. Z dziejów formowania się białoruskiej świadomości narodowej", Bazyli Białokozowicz, Białystok 1998 : [recenzja] Jarosława Koniewa Bazyli Białokozowicz (aut. dzieła rec.) s. 405-408