Znaleziono 9 artykułów

Krzysztof Knoppek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zmierzch zasady prawdy obiektywnej w procesie cywilnym Krzysztof Knoppek s. 9-14
Pojęcie świadka w znaczeniu procesowym Krzysztof Knoppek s. 19-28
"Verbraucherprozessrecht. Verfahrensrechtliche Gewährleistung des Verbraucherschutzes", Harald Koch, Heidelberg 1990 : [recenzja] Krzysztof Knoppek Harald Koch (aut. dzieła rec.) s. 58-60
Druga glosa do tego samego postanowienia SN Krzysztof Knoppek s. 63-66
"Postępowanie mediacyjne — na przykładzie spółdzielczości rolniczej", Wiesław Altyński, Sławomir Gołębiowski, Bronisław Słotwiński, Warszawa 1977 : [recenzja] Michał Iżykowski Krzysztof Knoppek Wiesław Altyński (aut. dzieła rec.) Sławomir Gołębiowski (aut. dzieła rec.) Bronisław Słotwiński (aut. dzieła rec.) s. 95-99
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 14 sierpnia 1985 r., I PA 25 Krzysztof Knoppek s. 103-105
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 29 lutego 1984 r. IV PZ 16 Krzysztof Knoppek s. 145-147
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 13 lutego 2002 r. IV CKN 672 Krzysztof Knoppek s. 236-239
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 1999 r. Tomasz Grzybkowski Krzysztof Knoppek s. 238-242