Znaleziono 5 artykułów

Michał Iżykowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przesłanki zabezpieczenia powództwa Michał Iżykowski s. 16-25
Wpływ zabezpieczenia powództwa na przebieg procesu cywilnego Michał Iżykowski s. 25-35
Zabezpieczenie roszczeń jako forma tymczasowej ochrony prawnej w sądowym postępowaniu cywilnym Michał Iżykowski s. 38-49
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Michał Iżykowski s. 67-70
"Postępowanie mediacyjne — na przykładzie spółdzielczości rolniczej", Wiesław Altyński, Sławomir Gołębiowski, Bronisław Słotwiński, Warszawa 1977 : [recenzja] Michał Iżykowski Krzysztof Knoppek Wiesław Altyński (aut. dzieła rec.) Sławomir Gołębiowski (aut. dzieła rec.) Bronisław Słotwiński (aut. dzieła rec.) s. 95-99