Znaleziono 1 artykuł

Tomasz Klimkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
From Jericho to Argeș, Deva, Dynas Emrys, and Surami: Th e Myth of Construction between Curse and Sacrifi ce Emilia Ivancu Tomasz Klimkowski s. 53-68