Znaleziono 2 artykuły

Emilia Ivancu

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
From Jericho to Argeș, Deva, Dynas Emrys, and Surami: Th e Myth of Construction between Curse and Sacrifi ce Emilia Ivancu Tomasz Klimkowski s. 53-68
Mytho-poetical thought as described by Ernst Cassirer and Lucian Blaga : a comparative approach applied to works of poetry = Myśl mitopoezjotwórcza w ujęciu Ernsta Cassirera i Luciana Blagi : praca porównawcza na podstawie tekstów poetyckich Emilia Ivancu Katarzyna Idec (tłum.) Agnieszka Lewandowska (tłum.) Natalia Sarbinowska (tłum.) s. 207-234, 237-264