Znaleziono 23 artykuły

Roman Karwacki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowa Pięćdziesiątnica Roman Karwacki s. 15-20
Spiritus Paraclitus Roman Karwacki s. 35-42
Communio Roman Karwacki s. 35-43
Niepokalana wzorem człowieka ukształtowanego przez Ducha Świętego Roman Karwacki s. 52-62
"Communio" eklezjalna jako misterium osobowej jedności z Trójcą Świętą Roman Karwacki s. 53-74
"Symbolik" A.J. Möhlera jako etap rozwoju teologii kapłaństwa Roman Karwacki s. 87-99
Prymasowska posługa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Diecezji Siedleckiej czyli Podlaskiej Roman Karwacki s. 135-164
Pneumatologiczne aspekty eklezjologii Johanna Adama Mohlera Roman Karwacki s. 169-186
Eschatyczne przesłanie Fatimy Roman Karwacki s. 181-196
Sanktuarium maryjne w Leśnej Podlaskiej : historia i teraźniejszość Roman Karwacki s. 206-235
"Benedictus qui venit in nomine Domini : Sympozjum Międzynarodowe "Cooperatores Veritatis" Joseph Ratzinger - Benedykt XVI, Radom, 20-21 maja 2006 : Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Ecclesia Christi" : Warszawa, 22 maja 2006", red. Roman Karwacki, Radom 2009 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Roman Karwacki s. 223-226
"Kirche und Theologie im 19. Jahrhundert", Göttingen 1975, ss. 206-271 : [recenzja] Roman Karwacki s. 276-282
Jan Adam Möhler : podstawowe dane bibliograficzne Roman Karwacki s. 285-315
"Lexikon der katholischen Dogmatik", Wolfgang Beinert (red.), Freiburg-Basel-Wien 1987 : [recenzja] Roman Karwacki Wolfgang Beinert (aut. dzieła rec.) s. 287-288
"Texte zur Theologie", Wolfgang Beinert, Gerfried W. Hunold, Karl-Heinz Weger (red.), Graz-Wien-Köln 1989 : [recenzja] Roman Karwacki Wolfgang Beinert (aut. dzieła rec.) Gerfried W. Hunold (aut. dzieła rec.) Karl-Heinz Weger (aut. dzieła rec.) s. 288-290
Sympozjum efeskie Roman Karwacki s. 293-295
"Verstehender Glaube", Heinrich Fries, Leipzig 1976 : [recenzja] Heinrich Fries Roman Karwacki s. 300-301
"Maria : Mutter der Kirche : zur Geschichte und Theologie des neuen liturgischen Marientitels", Walter Dürig, St. Ottilien 1979 : [recenzja] Roman Karwacki Walter Dürig (aut. dzieła rec.) s. 301-303
"Das christliche Fest und seine Feier", Walter Dürig, St. Ottilien 1978 : [recenzja] Roman Karwacki Walter Dürig (aut. dzieła rec.) s. 301-303
Maryja znakiem pewnej nadziei : implikacje pastoralne Roman Karwacki s. 301-313
Kronika Wydziału Teologicznego ATK : I semestr 1978 Roman Karwacki s. 315-328
"Die eine Kirche und die vielen Kirchen : Ekklesiologie und Symbolik beim jungen Möhler", München-Paderborn-Wien 1977 : [recenzja] Roman Karwacki Harald Wagner (aut. dzieła rec.) s. 338-339
Niepokalane poczęcie Maryi w wierze unitów podlaskich Roman Karwacki s. 367-373