Znaleziono 4 artykuły

Wojciech Kado

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Funkcje >>przedmiotu semiotycznego<< w ujęciu Stefana Żółkiewskiego", Stanisław Dąbrowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1987) : [recenzja] Wojciech Kado Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 260
"Dorobek i zadania nauki o dziejach polonistyki literackiej", Henryk Markiewicz, "Zeszyty Naukowe UJ". (Prace Historycznoliterackie z.63) : [recenzja] Wojciech Kado Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 314
"Elementy tekstu trywialnego w powieści >>Winnetou<<", Christian Sappok, "Literatura Ludowa" nr 1 (1988) : [recenzja] Wojciech Kado Christian Sappok (aut. dzieła rec.) s. 344
"Moja gorzka europejska ojczyzna. Wybór studiów", Irena Sławińska, Warszawa 1988 : [recenzja] Wojciech Kado Irena Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 350