Znaleziono 4 artykuły

Irena Kadłubowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Tomasz Atłas Irena Kadłubowska Kinga Lendzion Henryk Paprocki Eugeniusz Sakowicz s. 131-173
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy. Cz. 93 Irena Kadłubowska Małgorzata Tomaszewska Jolanta Łaba s. 165-192
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Tomasz Atłas Irena Kadłubowska Eugeniusz Sakowicz Henryk Zimoń s. 165-203
    Zacytuj
  • Udostępnij
Pryncypia dialogu Kościoła katolickiego z religiami Dalekiego Wschodu i Indii w świetle nauczania Soboru Watykańskiego II oraz dokumentów posoborowych", Eugeniusz Sakowicz, Warszawa 2006 : [recenzja] Irena Kadłubowska Eugeniusz Sakowicz (aut. dzieła rec.) s. 251-259