Znaleziono 4 artykuły

Danuta Kądzielawa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The significance of Jerzy Konorski's views for the contemporary psychology Danuta Kądzielawa
Dyskurs narracyjny w afazji : (na materiale bajek Ezopa) : wybrane zagadnienia Jan Kordys Danuta Kądzielawa Maria Sadowska Hanna K. Ulatowska s. 123-143
Z badań nad przysłowiami : wstęp do neuroparemiologii Jan Kordys Danuta Kądzielawa Maria Sadowska Hanna K. Ulatowska s. 135-162
Afazja i jej mózgowe mechanizmy Danuta Kądzielawa s. 190-198