Znaleziono 3 artykuły

Maria Sadowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dyskurs narracyjny w afazji : (na materiale bajek Ezopa) : wybrane zagadnienia Jan Kordys Danuta Kądzielawa Maria Sadowska Hanna K. Ulatowska s. 123-143
Z badań nad przysłowiami : wstęp do neuroparemiologii Jan Kordys Danuta Kądzielawa Maria Sadowska Hanna K. Ulatowska s. 135-162
Propozycje zastosowania wybranych metod wschodnich systemów zdrowotno-wychowawczych w kulturze fizycznej Zdzisław Chromiński Maria Sadowska s. 140-144