Znaleziono 1 artykuł

Beata Jodełka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Kultura pogranicza - pogranicze kultur. Культура пограничья - пограничье культур", red. Adam Bobryk, Siedlce-Pułtusk 2005 : [recenzja] Beata Jodełka Adam Bobryk (aut. dzieła rec.) s. 247-250