Znaleziono 1 artykuł

Roman [Johann] Jarymowycz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dzieje kawalerii na świecie w krzywym zwierciadle Aleksander Smoliński M. Dziuba (aut. dzieła rec.) Roman [Johann] Jarymowycz (aut. dzieła rec.) s. 145-157