Znaleziono 4 artykuły

Janusz Janiszewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znaczenie wyborów krajowych i ogólnofederalnych w latach 1972-1976 dla Partii Wolnych Demokratów Janusz Janiszewski s. 3-20
Wybrane zagadnienia systemu wyborczego w NRF Janusz Janiszewski s. 93-124
Wybrane zagadnienia problematyki "dekretowej" w Polsce Ludowej Janusz Janiszewski s. 123-138
Sprawozdanie ze współnego kolokwium naukowego przedstawicieli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Wilhelma Piecka w Rostocku Janusz Janiszewski Martin Krähe s. 171-179