Znaleziono 1 artykuł

Martin Krähe

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie ze współnego kolokwium naukowego przedstawicieli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Wilhelma Piecka w Rostocku Janusz Janiszewski Martin Krähe s. 171-179