Znaleziono 5 artykułów

Elżbieta Jabłońska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kwantyfikowalność jakości rządzenia w gospodarce Elżbieta Jabłońska s. 11-25
Obszary zastosowania ekonomii eksperymentalnej Elżbieta Jabłońska s. 37-50
Jakość rządu i jej zróżnicowanie na przykładzie polskich województw Elżbieta Jabłońska Danuta Miłaszewicz s. 81-92
Metody wykonywania pieczęci woskowych Elżbieta Jabłońska s. 147-155
Zniszczenia i rekonstrukcje pieczęci woskowych Elżbieta Jabłońska s. 336-349