Znaleziono 6 artykułów

Maria Indyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Język antytotalitarny w Polsce: o pewnych mechanizmach samoobrony językowej Anna Wierzbicka Maria Indyk (tłum.) s. 5-30
Czytelnik gapiem Maria Indyk s. 58-75
Ethos rycerski - i polski? Maria Indyk Maria Ossowska (aut. dzieła rec.) s. 163-168
"Spójność tekstów językowych", Maria Indyk [w:] "Teoretycznoliterackie tematy i problemy. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej" T.LXVII, Red. J.Sławiński, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Maria Indyk (aut. dzieła rec.) s. 233
"Granice spójności narracji : proza Leopolda Buczkowskiego", Maria Indyk, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1987 : [recenzja] Seweryna Wysłouch Maria Indyk (aut. dzieła rec.) s. 336-341
O makrostrukturach van Dijka Maria Indyk s. 353-363