Znaleziono 6 artykułów

Maria Ossowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pojęcie moralności Maria Ossowska s. 19-29
Egoizm i altruizm a typy stosunków społecznych Maria Ossowska s. 63-72
Z prac Zakładu Historii i Teorii Moralności Instytutu Filozofii i Socjologii PAN Maria Ossowska s. 135-136
Ethos rycerski - i polski? Maria Indyk Maria Ossowska (aut. dzieła rec.) s. 163-168
Od Locke'a do Benthama Stanisław Soldenhoff Maria Ossowska (aut. dzieła rec.) s. 330-332
"Intymny portret uczonych. Korespondencja", Maria i Stanisław Ossowscy, wybór, opracowanie, E. Neyman, konsultacja M. Ofierska, Warszawa 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski E. Neyman (aut. dzieła rec.) M. Ofierska (aut. dzieła rec.) Maria Ossowska (aut. dzieła rec.) Stanisław Ossowski (aut. dzieła rec.) s. 390