Znaleziono 14 artykułów

Elżbieta Indycka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z badań nad cmentarzyskami gieckiego kompleksu osadniczego Elżbieta Indycka s. 69-90
Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Gieczu, stan. 4, woj. wielkopolskie - dotychczasowe wyniki badań Elżbieta Indycka s. 175-196
Rezultaty badań przyrodniczo-archeologicznych przeprowadzonych na wczesnośredniowiecznym moście Elżbieta Indycka Marek Krąpiec Krystyna Milecka Marek Polcyn Ilona Polcyn s. 203-247
Tkaniny z cmentarzyska szkieletowego w Gieczu, gm. Dominowo, woj. wielkopolskie (stan.4) Elżbieta Indycka Andrzej Sikorski s. 207-221
Giecz, st. 4, gm. Dominowo, woj. poznańskie, AZP 54-32/412 Edwin Dzięciołowski Elżbieta Indycka Teresa Krzysztofiak s. 207-208
Sezon turystyczny w Rezerwacie Archeologicznym w Gieczu w roku 2011 Elżbieta Indycka s. 221-224
Forma odlewnicza odkryta na stanowisku 4 w Gieczu Elżbieta Indycka s. 221-231
Bibliografia rejonu osadniczego Giecza : uzupełnienie 1910-2001 Elżbieta Indycka Kaliksta Łopacka-Szymańska s. 299-307
Marzanna 2001 i 2002 w Gieczu-Grodziszczku Elżbieta Indycka s. 323
Marzanna 2003 i 2004 w Rezerwacie Archeologicznym w Gieczu-Grodziszczku Elżbieta Indycka s. 337-338
Święto Plonów w Rezerwacie Archeologicznym "Gród Piastowski" w Gieczu-Grodziszczku Elżbieta Indycka s. 357-358
Informacja o zbiorze zabytków wydzielonych z Giecza Elżbieta Indycka s. 405-415
Materiały do bibliografii rejonu osadniczego Giecza (1837-1998) Elżbieta Indycka s. 443-450
Dni Kasztelanii gieckiej Elżbieta Indycka s. 475-476