Znaleziono 9 artykułów

Kaliksta Łopacka-Szymańska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Materiały do bibliografii Ostrowa Lednickiego Kaliksta Łopacka-Szymańska s. 239-269
Materiały do bibliografii za rok 2002 Kaliksta Łopacka-Szymańska s. 283-297
Bibliografia rejonu osadniczego Giecza : uzupełnienie 1910-2001 Elżbieta Indycka Kaliksta Łopacka-Szymańska s. 299-307
Materiały do bibliografii Ostrowa Lednickiego (1999-2000) Kaliksta Łopacka-Szymańska s. 301-315
Materiały do bibliografii Ostrowa Lednickiego (1994-1996) Kaliksta Łopacka-Szymańska s. 307-316
Materiały do bibliografii Ostrowa Lednickiego (1988-1992) Kaliksta Łopacka-Szymańska s. 327-339
Materiały do bibliografii Ostrowa Lednickiego (1901-1987) : ciąg dalszy Kaliksta Łopacka-Szymańska s. 349-351
Materiały do bibliografii Ostrowa Lednickiego za rok 1993 Kaliksta Łopacka-Szymańska s. 421-428
Materiały do bibliografii Ostrowa Lednickiego (1997-1998) Kaliksta Łopacka-Szymańska s. 429-441