Znaleziono 6 artykułów

Piotr Idczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Chłonność demograficzna jako kategoria wykorzystywana w procesie planowania zrównoważonej polityki przestrzennej gminy Piotr Idczak Karol Mrozik s. 55-66
Optymalizacja procesu decyzyjnego dotyczącego kształtowania zdolności retencyjnych zlewni przy zastosowaniu metody AHP Piotr Idczak Karol Mrozik s. 83-94
Efektywność ekonomiczna jako kategoria wykorzystywana w ewaluacji ex ante rozwiązań kształtujących retencję zlewni rzecznej Piotr Idczak Karol Mrozik s. 161-171
Suburbanizacja w wybranych gminach wiejskich Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego Piotr Idczak Karol Mrozik s. 183-194
Peryurbanizacja w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym Piotr Idczak Karol Mrozik s. 243-254
Przestrzenne zróżnicowanie kosztów realizacji zaktualizowanego programu wodno-środowiskowego kraju Anna Adamska Piotr Idczak Karol Mrozik s. 243-253