Znaleziono 8 artykułów

Karol Mrozik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Chłonność demograficzna jako kategoria wykorzystywana w procesie planowania zrównoważonej polityki przestrzennej gminy Piotr Idczak Karol Mrozik s. 55-66
Optymalizacja procesu decyzyjnego dotyczącego kształtowania zdolności retencyjnych zlewni przy zastosowaniu metody AHP Piotr Idczak Karol Mrozik s. 83-94
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego jako element monitoringu rozwoju lokalnego Karol Mrozik s. 149-160
Efektywność ekonomiczna jako kategoria wykorzystywana w ewaluacji ex ante rozwiązań kształtujących retencję zlewni rzecznej Piotr Idczak Karol Mrozik s. 161-171
Suburbanizacja w wybranych gminach wiejskich Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego Piotr Idczak Karol Mrozik s. 183-194
Audyt krajobrazowy a realizacja zapisów europejskiej konwencji krajobrazowej w Polsce na przykładzie wybranego obszaru podmiejskiego Wrocławia Piotr Krajewski Karol Mrozik s. 207-218
Peryurbanizacja w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym Piotr Idczak Karol Mrozik s. 243-254
Przestrzenne zróżnicowanie kosztów realizacji zaktualizowanego programu wodno-środowiskowego kraju Anna Adamska Piotr Idczak Karol Mrozik s. 243-253