Znaleziono 5 artykułów

Anna Horolets

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wymiary różnicowania i scalania systemów wartosci w tożsamości narodowej : perspektywa antropologii społecznej Anna Horolets s. 31-45
Miłość do Europy : między polityką, dyskursem publicznym i życiem codziennym Anna Horolets s. 105-120
Dyskursywne konstruowanie podmiotu wiedzącego w wybranych relacjach z podróży Anna Horolets s. 134-156
Rekonstrukcja praktyk analizy dyskursu na podstawie wybranych anglojęzycznych czasopism dyskursywnych Joanna Bielecka-Prus Anna Horolets s. 152-185
"Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii", red. Anna Horolets, Toruń 2008 : [recenzja] Agnieszka Kulisz Anna Horolets (aut. dzieła rec.) s. 365