Znaleziono 3 artykuły

Tomasz Holecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykorzystanie narzędzi social media marketingu przez polskie organizacje pozarządowe w komunikacji z otoczeniem na rzecz promocji zdrowia Tomasz Holecki Karolina Sobczyk Magdalena Syrkiewicz-Świtała s. 177-185
Social media w komunikacji marketingowej wykorzystywane przez polskie urzędy wojewódzkie w promocji zdrowia Tomasz Holecki Katarzyna Lar Magdalena Syrkiewicz-Świtała s. 207-216
Ocena trafności prognoz map potrzeb zdrowotnych w kontekście zarządzania podażą wybranych usług w ochronie zdrowia Tomasz Holecki Karolina Sobczyk Dorota Szałabska Michał Wróblewski s. 265-276