Znaleziono 10 artykułów

Michał Wróblewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wierni jako zasób kontrhegemoniczny : spór o krzyż w kontekście teorii hegemonii Michał Wróblewski s. 14-35
A-socjo-logia choroby : studium kontrowersji wokół etiologii, diagnozy i terapii ADHD = A-socio-logy of psychiatric disorder : a study of controversies surrounding etiology, diagnosis and therapy of ADHD Łukasz Afeltowicz Michał Wróblewski s. 339-379, 77-117
Zatarg Jeana-Francoisa Lyotarda, czyli o postmodernizmie raz jeszcze Michał Wróblewski s. 125-142
Mikroskopowe i literackie historie : problemy gatunkowości i dystansu Mark Phillips Jarosław Płuciennik (tłum.) Michał Wróblewski (tłum.) s. 127-146
Literatura, język i media Michał Wróblewski s. 129-135
Odzyskiwanie moralności : socjologia pragmatyczna i literaturoznawstwo Shai M. Dromi Eva Illouz Jarosław Płuciennik (tłum.) Michał Wróblewski (tłum.) s. 167-187
Wierność w związku małżeńskim Michał Wróblewski s. 177-192
Perspektywy rozwoju social media marketingu w komunikacji z pacjentami 55+ w aspekcie zagrożenia wykluczeniem cyfrowym Karolina Sobczyk Magdalena Syrkiewicz-Świtała Michał Wróblewski s. 225-232
"Hejterstwo. Nowa praktyka kulturowa? Geneza, przypadki, diagnozy", praca zbiorowa pod redakcją Julii Dynkowskiej, Natalii Lemann, Michała Wróblewskiego i Anny Zator, Łódź 2017 : [recenzja] Justyna Szlachta-Misztal Julia Dynkowska (aut. dzieła rec.) Natalia Lemann (aut. dzieła rec.) Michał Wróblewski (aut. dzieła rec.) Anna Zator (aut. dzieła rec.) s. 259-263
Ocena trafności prognoz map potrzeb zdrowotnych w kontekście zarządzania podażą wybranych usług w ochronie zdrowia Tomasz Holecki Karolina Sobczyk Dorota Szałabska Michał Wróblewski s. 265-276